GDPR & personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad den 1 september 2023
Gäller fr.o.m. den 1 september 2023

Denna integritetspolicy beskriver insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( www.proteinshoppen.se) (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att gälla 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter en sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Insamling av information

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobiltelefon
 • Profil på sociala medier
 • IP-adress
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Betalningsinformation

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/kampanjer
 • Insamling av kundomdömen
 • Hantering av betalning
 • Kundservice
 • Information om administration
 • Riktad reklam
 • Hantera kundorder
 • Skydd av webbplats
 • Hantera ditt användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål som samtycket gäller om vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, utom under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Annonseringstjänst
 • Sponsorer
 • Marknadsföringsbyråer
 • Juridiska personer
 • Analys
 • Tjänster för återvinning av betalningar
 • Insamling och behandling av uppgifter

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda ändamål.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 

Lagring av din information

Vi behåller dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarna har avslutat sina konton eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, till exempel för registerhållning/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeribekämpning, m.m. Återstående anonym information och samlad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Om du anser att information vi har lagrat om dig är felaktig, kan du kontakta oss för att få uppgiften rättad. Om du vid något tillfälle inte vill att vi längre lagrar din information, är du välkommen att kontakta oss så raderar vi den. Du har alltid rätt att återkalla eventuellt samtycke du gett oss att behandla dina uppgifter samt rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på dataskydd@proteinshoppen.se. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direkt marknadsföringskommunikation eller den profilering vi utför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på dataskydd@proteinshoppen.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de ändamål som krävs, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter efterfrågades.

Cookiepolicy

För mer information om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, se vår cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Länkar till tredje part och användning av din information

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicy och annan praxis från tredje part, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan nås via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@proteinshoppen.se. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med tillämplig lag.

WebBooster Nordic AB
Box 5385
102 49 Stockholm
E-post: dataskydd@proteinshoppen.se

Varukorg

1